Teddy Eddie - angielski dla dzieci w wieku 2 - 7 lat

Teddy Eddie to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2 - 7 lat, której głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia są pełne prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy ruchowe, piosenki, historyjki, słuchowiska, karty obrazkowe. Autorki metody czerpały inspirację z obserwacji własnych pociech, będących właśnie w wieku przedszkolnym. To one były pierwszymi, bardzo wymagającymi recenzentami.


Co wyróżnia metodę Teddy Eddie?

 • łączymy PRAWDZIWĄ NAUKĘ Z DOSKONAŁĄ ZABAWĄ  (traktujemy bardzo poważnie nauczanie dzieci, ale ich nie przemęczamy i nie zanudzamy)
 • zasady LICENCYJNE stoją na straży wysokiego standardu realizacji kursów i odpowiedniego przygotowania nauczycieli
 • CAŁOŚCIOWY program pozwalający na KONTYNUACJĘ nauki do 7 roku życia (na rynku prawie brak kursów na wyższych poziomach dla np. 6 czy 7-latków)
 • wyjątkowo BOGATY ZESTAW UCZNIA, pozwalający rodzicom na kontynuowanie zajęć z językiem  W DOMU W PROSTY, NIEWYMAGAJĄCY SPOSÓB (np. włączenie nagrań czy aplikacji Playground)
 • bardzo ELASTYCZNY jeżeli chodzi O WIEK, POZIOM, UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE dzieci – nawet w mieszanych grupach każde dziecko wyciągnie maksymalnie dużo korzyści (od osłuchania się, poprzez uczenie się rozumienia i reagowania, do umiejętności komunikacyjnych)
 • postać EDDIEGO I SKARPETY jako motywy przewodnie
 • program NIE JEST NUDNY – dzieci naprawdę LUBIĄ ZAJĘCIA, postaci opowiadań i humor, który przemawia do właśnie tej specyficznej grupy wiekowej
 • nieporównywalne z żadnym innym programem BOGACTWO JĘZYKOWE – mnóstwo opowiadań, tekstów, słuchowisk stwarza możliwość „zanurzenia się” w języku – dziecko przyswaja tyle, na ile jest gotowe (podobnie jak w języku ojczystym). Uwaga: nikt NIE ZMUSZA DZIECKA DO SZKOLNEJ FORMY UCZENIA SIĘ i odrabiania lekcji!
 • dzieci uczą się SŁOWNICTWA W KONTEKŚCIE ZDAŃ, TEKSTÓW I SYTUACJI, a nie jako serii pojedynczych słówek

Zajęcia dla dzieci
Zajęcia dla dzieci
Zajęcia dla dzieci

Zalety kursu Teddy Eddie

Początki tej formy związane są z niedosytem tradycyjnego systemu, jaki był obserwowany głównie przez rodziców, ale także nauczycieli. Polegał on bowiem na poznawaniu jedynie pojedynczych wyrazów i praktycznie wyłączeniu realnego komunikowania się w obcym języku. Najmłodsi nie byli zatem szkoleni w ten sposób, by próbować mówić pełnymi zdaniami. Poszukiwanie wyjścia z tej sytuacji, która nie zapewniała możliwości wykorzystania całego potencjału kształcenia, doprowadziło do powstania metody Teddy Eddie.

Jej fenomen polega na tym, że język angielski jest traktowany jako narzędzie porozumiewania się. Przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się wykorzystywać go w rozmowie ze sobą. Zamiast zatem pojedynczych słówek poznaje się wszystkie części mowy oraz sposoby ich łączenia. Edukacja przypomina przyswajanie najważniejszych zasad, co upodabnia ją do nauki posługiwania się ojczystym językiem. Jest to największa zaleta tej techniki. Angielski zaznajamiany jest w sposób naturalny i praktyczny (tak jak j. polski), co pozwala zrozumieć jego strukturę i charakter, a także pomaga myśleć w tym języku i tym samym stwarzać drogę do perfekcyjnego władania nim w przyszłości.

Skuteczność wynika ze stosowania oświeceniowej maksymy „uczyć, bawiąc”. Metoda Teddy Eddie działa w sposób delikatny i, można powiedzieć, dyskretny. Dzieci przekonane są, że biorą udział w zabawie. Dzięki temu zostało wyeliminowane poczucie przymusu, które tak skutecznie zniechęca najmłodszych do pracy. Zajęcia przebiegają w miłej i rozrywkowej atmosferze, co sprawia, że wiedza łatwiej trafia do świadomości uczestników. Kiedy bowiem aktywność umysłu wynika z chęci, jego możliwości są znacznie większe.

Symbolem odbywających się lekcji jest tytułowy miś, który uwalnia się z kolorowej skarpety, by rozpocząć przygodę z zebranymi. Razem z nim najmłodsi śpiewają, rymują, a przyswajane zdania zostają w pamięci i stają się zrozumiałe. Lektorzy prowadzący kurs posiadają przygotowanie do pracy z dziećmi. Dzięki temu potrafią skutecznie do nich trafić, zaciekawić tematem i zbudować poczucie zaufania.

Biorąc pod uwagę, że zajęcia wyróżniają się bogactwem pomocy edukacyjnych, na które składają się m.in. podręcznik, programy multimedialne, specjalne książeczki, dostęp do placu zabaw, nagrania z piosenkami i inne, należy przyznać, że cennik naszego kursu odbywającego się w Katowicach wygląda rzeczywiście atrakcyjnie.
Techniki wykorzystywane w metodzie Teddy Eddie

Skuteczna realizacja metody Teddy Eddie w większości wypadków zależy od wykorzystania odpowiednich technik pracy. Spośród szeregu różnych, uwzględnionych w cenniku usług metod, na szczególną uwagę zasługuje kilka doskonale sprawdzających się zwłaszcza w trakcie zajęć z dziećmi przedszkolnymi. Są to kolejno:

 • Bazowanie na różnorodnych tekstach (text based)- metoda Teddy Eddie zakłada konieczność wykorzystywania w procesie nauczania dziecięcych piosenek, opowiadań i wierszyków, traktując je jako doskonałą okazję do zaznajomienia dzieci z różnymi słowami i wyrażeniami używanymi w naturalnych kontekstach.
 • Proces naturalnego przyswajania języka obcego (natural approach) – podczas zajęć edukacyjnych dąży się do stworzenia uczniom optymalnych warunków do przyswajania tajników danego języka na podobnych zasadach, jak odbywało się to w przypadku ojczystej mowy.
 • Nawiązanie do technik audiolingwalnych (audiolingual method) – w ramach zajęć realizowanych za pomocą metody Teddy Eddie bardzo duży nacisk kładzie się na wielokrotne powtarzanie przyswojonych terminów i zwrotów w celu ich utrwalenia.
 • Stymulowanie reakcji ruchowej (total physical response) – taniec, naśladowanie określonych gestów i ruchów ciała dla przedszkolaków stanowią wyśmienitą zabawę; wspomagają one proces zapamiętywania wiadomości.
 • Kształcenie umiejętności rozumienia ze słuchu (listening comprehension oriented) – metoda Teddy Eddie kładzie szczególny nacisk na doskonalenie zdolności rozumienia obcej mowy ze słuchu.
 • Doskonalenie technik komunikacyjnych w codziennych sytuacjach (communicativ language teaching) – sprzyjają temu organizowane w trakcie zajęć zabawy (na przykład w sklep).
 • Oparcie nauki na metodzie prób i błędów (trial and error) – przyjmuje się, że popełnianie różnych pomyłek na etapie nauczania jest naturalne, a ich korygowanie sprzyja kształceniu poprawności językowej.

Praktyczna realizacja metody Teddie Eddie

Wielu rodziców zastanawia się, w jaki sposób przebiega nauka w oparciu o metodę Teddie Eddie. Jakie działania dydaktyczne wchodzą w zakres cennika usług? W naszym centrum językowym w Katowicach organizujemy zajęcia dla dzieci w wieku 2-7 lat. Uczestnicy kursu zostają przyporządkowani do odpowiedniej grupy wiekowej (2-3 lat – mini, 3-4 lat – play, 4-5 lat – standard, 5-6 lat – abc, 6-7 lat – school). W najmłodszej grupie – Teddy Eddie mini – zajęcia trwają 35 min i są organizowane raz w tygodniu. W grupach play i standard 35-minutowe lekcje organizuje się dwa razy w tygodniu, a w pozostałych, uwzględnionych przez cennik zespołach językowych każda lekcja trwa 45 minut.
Zestaw do nauki języka obcego w szkole w Katowicach

Wszystkie zajęcia z zakresu Teddy Eddie realizowane są przy wykorzystaniu odpowiednich pomocy naukowych. Cennik oferowanych przez naszą katowicką szkołę usług uwzględnia również zestawy przeznaczone do nauki języka obcego w poszczególnych grupach wiekowych. Zwykle składają się one z: teczek, poradników dla rodziców, podręczników z ćwiczeniami, płyt CD, zestawów naklejek i obrazków. Oprócz tego metoda Teddy Eddie realizowana jest również przy wykorzystaniu multiroom’u dedomo oraz dostępnej on-line platformy z grami edukacyjnymi „Plac zabaw”.

 

Screen Shot 2022 01 25 at 10.15.52 PM

 

Szczegółowy opis poziomów Teddie Eddie