National Geographic Learning

Znajomość języków obcych to w dzisiejszym świecie absolutna podstawa – nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w życiu codziennym. Wiedzą to rodzice, którzy zapisują dzieci na kurs angielskiego National Geographic Learning! Doskonale rozumiemy, że w nauczaniu XXI wieku liczą się – przede wszystkim – komunikatywność oraz znajomość kultury danego języka. Dlatego też kierujemy kurs National Geographic Learning do ciekawych świata młodych ludzi w wieku 7-15 lat.

Dlaczego warto wybrać kurs National Geographic Learning?


W trakcie kursu National Geographic Learning realizujemy materiał na podstawie autorskich, unikatowych podręczników, których wartością są nie tylko wysokie walory dydaktyczne, lecz także treści zachęcające uczniów do poszerzania wiedzy o kulturach i społeczeństwa z różnych zakątków świata. Wierzymy, że język, kultura i historia danego regionu są ze sobą nierozerwalnie połączone. Bazując na tym założeniu, kształcimy obywateli świata, a nie „podciągamy oceny z angielskiego”.
Uczestnicy kursu National Geographic Learning zyskują umiejętność asertywnego prezentowania swoich poglądów oraz dyskusji na liczne tematy poprzez stosowne zadania realizowane przez lektora. Pamiętajmy, że umiejętności wyrażania swojego zdania oraz wchodzenia w polemikę to jedne z kompetencji miękkich XXI wieku!
Podręczniki realizowane w czasie kursu National Geographic Learning pozwalają na wykształcenie otwartości młodego człowieka na świat oraz inne kultury, jednocześnie pokazując, w jaki sposób możemy pokazywać dumę z naszego miejsca na Ziemi oraz dzielić się wiedzą na temat miejsca, z którego pochodzimy w sposób otwarty oraz interesujący.

W czasie kursu National Geographic Learning nauczamy młodych ludzi nie tylko języka – uwrażliwiamy również na problemy współczesnego świata i pokazujemy, jakie działania może podjąć każdy z nas, aby ratować naszą planetę przed zanieczyszczeniem i dalszą degradacją. Kształcenie holistyczne i nauczanie myślenia przyczynowo-skutkowego są kluczowe dla rozwijania kompetencji XXI wieku!

Dołącz do nas i stań się odkrywcą! Kurs National Geographic Learning czeka właśnie na Ciebie!