Explorers

Program pomaga szlifować angielski dla dzieci w naszej szkole w Katowicach – zwłaszcza pociechom, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę w szkole podstawowej. Uwzględnia program realizowany w szkole publicznej oraz przygotowanie do egzaminów szkolnych. Na wyższych poziomach lekcje z native speakerem w ramach kursu. Program pomaga szlifować angielski dla dzieci w Katowicach, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę w szkole podstawowej.

Założeniem programu jest, w zależności od poziomu, wprowadzenie w podstawy lub kontynuacja nauki po kolejnych poziomach Explorer.

Główne cele to:

 • Doprowadzenie uczestników do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko POTRAFI mówić w języku obcym).
 • Wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty.
 • Wprowadzenie trudniejszych zagadnień gramatycznych i szkolno-egzaminacyjnej formy zadań.
 • Zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej.
 • Uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki.

Bardzo ważnym aspektem w programie jest uwzględnienie rozwoju we wszystkich obszarach nauki języka angielskiego dla dzieci w naszej szkole w Katowicach (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).

Explorer 1 (II – III KLASA, zajęcia 45 min.) – Kurs na poziomie podstawowym dla dzieci w wieku 8 – 9 lat. Poziom komunikacyjny, który zakłada wprowadzenie podstawowych zwrotów, słownictwa i struktur gramatycznych. Zawiera też elementy pisania i czytania.

Explorer 2 (II – IV KLASA, zajęcia 60 min.) – Poziom głównie komunikacyjny połączony z nauką czytania i pisania i stopniowym wprowadzaniu podstawowych struktur gramatycznych.

Explorer 3-5 (IV – VI KLASA, zajęcia 60 min.) – Kontynuacja nauki oraz stopniowe wprowadzanie teoretycznych ćwiczeń gramatycznych oraz szkolnej i egzaminacyjnej formy zadań. Uczniowie poznają też nowe, bardziej skomplikowane struktury gramatyczne. Osiągnięcie umiejętności w miarę swobodnej komunikacji w języku obcym, choć bez zachowania perfekcyjnej formy gramatycznej.  Zbalansowane rozwijanie wszystkich umiejętności językowych.

CO DALEJ?
Po ukończeniu programu Explorer, kursanci kontynuują naukę w programie Voyagers. Jego głównym założeniem jest doskonalenie umiejętności języka angielskiego dla dzieci, pozwalających na uzyskanie dobrych rezultatów podczas testu ósmoklasisty.

W CENIE:

 • Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio).
 • Lekcje z native speakerem w ramach kursu na wyższych poziomach.
 • Bieżące informacje dla rodziców (raporty, lekcje pokazowe, zebrania).
 • Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń.
 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.
 • Opieka metodyka.
 • Konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności.
 • Program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych.
 • Program HELP TRACK – darmowe korepetycje.
 • Program TEST TRACK – trening do wybranego egzaminu
 • MAPS – system z nagrodami w czasie lekcji uatrakcyjniający zajęcia i zwiększający motywację. Dzieci zbierają grudki złota, rubiny albo sztabki miedzi, które z kolei zamieniają na naklejki. Z naklejek budują jedno ze swoich mocarstw: Złote Królestwo, Rubinowe Miasto lub Miedzianą Galaktykę. System przeznaczony dla młodszych grup.